GIớI THIệU

TRANG CHỦ arrow-right GIớI THIệU

GIỚI THIỆU

footprint

Bộ phận Thức ăn Thú cưng Neovia Việt Nam là một phần của Tập đoàn Neovia, tạo ra các sản phẩm và nhãn hiệu tốt nhất, kiểm tra chất lượng đẳng cấp thế giới, vì hiểu rằng Thú cưng là một phần trong đời sống của chúng ta.

Điều này đã được thực hiện nhờ đội ngũ các nhà dinh dưỡng, các khoa học gia, những nhà nghiên cứu và chuyên viên tiếp thị tại Pháp.
Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Pháp và có hơn 5.500 đối tác trên toàn thế giới.

Các nhãn hiệu và sản phẩm của công ty giúp chúng tôi có thể bao quát tất cả phân khúc thị trường, cung ứng sản phẩm cho mọi người.

Chúng tôi phục vụ cho Thú cưng

TẦM NHÌN CÔNG TY

footprint

Trở thành công ty sản xuất thức ăn dành cho thú cưng tốt nhất tại các quốc gia mà chúng tôi có mặt.

SỨ MỆNH CÔNG TY

footprint

Chúng tôi đưa ra giải pháp cho sức khỏe Thú cưng và gia đình thú cưng vì hiểu được nhu cầu của chúng trong mọi giai đoạn sinh trưởng, nhằm mang lại sự tin cậy và tín nhiệm của khách hàng, đảm bảo Thú cưng của khách hàng sinh sống vui tươi, lành mạnh.

Chúng tôi đạt được mục tiêu này qua tiến trình R&D luôn tiếp diễn với sự hỗ trợ của các chuyên viên tài năng, công nghệ tiên tiến nhất, và tình thương đối với Thú cưng.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

footprint

Công việc hằng ngày của chúng tôi vốn dựa vào LOVE (Tình yêu):

  • Leadership (Sự hướng dẫn)
  • Outstanding knowledge (Kiến thức nổi bật)
  • Values (Những giá trị)
  • Enthusiasm (Hăng hái)

Chúng tôi đưa ra giải pháp mang lại sức khỏe cho Thú cưng và gia đình Thú cưng, luôn luôn sẵn sàng dành cho mọi người.